เมื่อมีฝันแต่ไม่มีเป้า

ทำไมเป้าหมายถึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจ บทเรียนจาก Five Star Class คลิปนี้จะมาตอบคำถาม สร้างแรงบันดาลใจให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายเป็นของตัวเองได้ ด้วยเรื่องราวจากนักธุรกิจที่ตั้งเป้าหมาย และนำประสบการณ์ที่ได้จากการลงทุนกับห้าดาว ไปต่อยอดทำธุรกิจบ้านเช่าของตัวเองจนประสบความสำเร็จ