bg-home-left
chicken

เราคือคลาสเรียนธุรกิจที่จะพาคุณไปถึงฝัน

Five Star Class เราเป็นมากกว่าคลาสเรียนที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ทางธุรกิจ แต่ยังเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้นักธุรกิจ Five Star ทุกคน ได้เริ่มธุรกิจอย่างถูกต้อง และไปถึงความฝันอย่างตั้งใจไว้

คลาสเรียนกับนักธุรกิจตัวจริงline-under-title

เรียนธุรกิจจากบทสัมภาษณ์ของเหล่ากูรูเศรษฐกิจ ทีมงาน และนักธุรกิจ Five Star

ที่มาแบ่งปันประสบการณ์การได้เริ่มต้นธุรกิจ ให้ได้เห็นถึงความเชี่ยวชาญกว่า 36 ปีของ Five Star

ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหา และไปถึงฝันได้ง่ายขึ้น

คลาสเรียนธุรกิจกับ Five Starline-under-title

ถ้าคุณเริ่มได้ถูกที่ และรู้วิธีการทำธุรกิจที่ถูกต้อง การจะไปถึงฝันก็ไม่ใช่เรื่องยาก มาเรียนรู้วิธีคิด ข้อมูลความสำเร็จ จากบทความของเหล่านักธุรกิจชื่อดัง พร้อมบทวิเคราะห์จาก Five Star