สภาพเศรษฐกิจไทยต้องเลือกยิงเป้าตรงลงทุน

วิเคราะห์การลงทุนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ เจาะลึกถึงแก่นธุรกิจ และแนวคิดการลงทุน ในประเทศไทย ต้องทำอย่างไรให้อยู่รอด ในหัวข้อ “สภาพเศรษฐกิจไทย ต้องเลือกยิงเป้าตรงลงทุน”