ธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ มาแรงแซงทุกกิจการในเวลานี้

Food Delivery สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ทั้งด้านความสะดวก ประหยัดเวลา และมีอาหารที่หลากหลาย
ในสถานการณ์ Covid-19 ยิ่งทำให้มีคนมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจ 5 ดาว ได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ระบบ Food Delivery เพิ่มช่องทางให้เถ้าแก่ ‘ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน’ จะมาช่วยให้ความรู้เรื่อง Food Delivery ว่าส่งผลดีอย่างไรให้กับเถ้าแก่ 5 ดาว เชิญรับชมรับฟังกันได้เลย